Poděkování

Letošní ročník Soutěže o nejtalentovanější školku 2013 je již u konce, ceny jsou rozdány a my bychom rádi poděkovali všem, kteří projekt připravovali a podíleli se na něm. Poděkování také patří všem, kteří se soutěže zúčastnili a s ohromným zanícením bojovali o prvenství. Ještě jednou gratulujeme Bertíkům za jejich vítězství.

Pokračování...
Video

Tenis bez hranic

„Tenis bez hranic“ vznikl jako malý projekt Libereckého tenisového klubu (LTK) pro předškolní děti a je součástí velkých projektů v rámci programu Česko-Sasko v Euroregionu Nisa.

 

Cílem tohoto projektu je rozšíření povědomí o příhraničních oblastech, pochopení jiného způsobu života, komunikace a spolupráce mezi občany žijícími v daných regionech, překonání ostychu domluvit se s dětmi hovořícími cizím jazykem a v neposlední řadě vytváření nových dětských přátelství.

 

V rámci projektu Tenis bez hranic LTK vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJTALENTOVANĚJŠÍ ŠKOLKU, které se zúčastní, na německé straně, děti z města Žitava a na straně české, děti z Hrádku nad Nisou a Liberce.

 

LTK LiberecLTK - hlavní organizátor celého projektu - se již po mnoho let věnuje dětem a mládeži a rád by touto cestou oslovil právě ty nejmenší a ukázal jim, jakým způsobem mohou trávit svůj volný čas a přivedl je k lásce ke sportu, zejména pak k tenisu. Tenis je sport pro každého a začít se s ním může již v nejútlejším věku. Jak tenis, tak i ostatní sportovní aktivity dávají ten nejlepší základ pro další správný a zdravý způsob života. Děti se tak naučí přirozené soutěživosti a získají zdravé sebevědomí. Přijďte se k nám podívat i se svými ratolestmi.

 

TENISOVÉ CENTRUM EUROREGIONU NISA (TCEN)

Tenisové centrum Euroregionu Nisa v Hrádku nad Nisou je dalším místem, na kterém se bude konat mezinárodní sportovní klání mezi školkami.

TCEN též vede i ty nejmenší děti ke sportu, ke zdravému životnímu stylu, rozvíjí jejich osobnost a vychovává je ke hře fair-play. Každoročně pořádá soustředění a výcvikové tábory nejen pro své členy, ale i pro všechny děti a mládež, které sport baví.

Euroregion Ziel 3 | Cíl 3 EU
LTK Liberec Tenisové centrum euroregionnisa
Nový Web s.r.o.